Disclaimer

Deze tool berekent de mogelijke impact van een aantal besparingsmaatregelen en extra facturen van de Vlaamse en federale regering, specifiek op jongeren (15-24 jaar).

Maatregelen van de Vlaamse regering Bourgeois

  • dubbele indexsprong van 2% in de kinderbijslag (2015 en 2016)

  • 270 € extra inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs

  • 42 € extra inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

  • 98 € extra inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs

  • diverse prijsstijgingen bij De Lijn

  • indexering van de huishuur

  • verhoging kostprijs rijbewijs

Maatregelen van de federale regering Michel

  • indexsprong van 2% op alle brutolonen en uitkeringen (1,01% op netto)